Biblijski citati

Pomoć za plodonosno čitanje i razumijevanje Biblije

Kako su nastali ovi citati?

Jedan svećenik u Njemačkoj blagoslivljajući kuće u svojoj župi vidio je da skoro svaka obitelj ima Bibliju, ali svačija je uglavnom bila posuta prašinom. Svećenik je poticao ljude da čitaju Bibliju i da od toga imaju koristi. Došao je na ideju da iz Biblije izvadi oko 1000 najjasnijih rečenica te tako svojim vjernicima omogući plodonosno čitanje riječi Božje. U tome je i uspio. Tako su i do nas došli ovi citati koji su mnogima pomogli da upoznaju i zavole Bibliju – riječ Božju i da od nje žive. 
Probajte i vi i uvjerite se da je Biblija i danas moderna jer Bog je moderan, a Biblija je njegova riječ.

Biblijske citate možete dobiti od nas e-mailom ako želite:  mika.stojic@gmail.com ili ih možete skinuti s ove stranice.

Preuzmi biblijske citate OVDJE!

Kako upotrebljavati ove citate?

Isijecite ove papire na komadiće po crtama, stavite ih u neku posudicu ili vrećicu, izvucite i pročitajte tekst koji vam je ponuđen. Ako možda ne razumijete tekst pogledajte par redaka ispred i poslije njega ili pogledajte naslov odlomka. Bit će vam jasno, jer Duh Sveti potpomaže našu nemoć (usp. Rimljanima 8,26).

Ovi citati nisu nikakva čarolija nego su poticaj za čitanje cijele Biblije. Tko preko ovih citata iz Biblije zavoli Riječ Božju sigurno će posegnuti za cijelom Biblijom, a mi ćemo Vam upravo na ovoj stranici donositi sadržaje koji će Vam pomoći u razumijevanju Biblije. Vrlo praktično: ove citate možete čitati jedino ako imate Bibliju!

Ponudite ove citate i svojim prijateljima i svima koji imaju Bibliju!

Kad netko počne tračati ponudite mu vi riječ koja nikoga ne boli, ne vrijeđa, ne ranjava, nego naprotiv – liječi! Zaboravimo ružne riječi – čitajmo Riječ Božju!

Uzmite i čitajte i živjet ćete, jer «živa je i djelotvorna riječ Božja»
(usp. Hebrejima 4,12)!
 
Dopustite da Vas Riječ Božja hrani i jača u svim situacijama života! 

Riječ Božja mnogima je pomogla, pomoći će i Vama!